Bà bầu - Mang thai

bong nhau thai non

Cảnh giác nhau bong non trong thai kỳ

Nhau bong non là một tình trạng nghiêm trọng, xảy ra khi một phần hoặc toàn bộ nhau thai tách ra khỏi thành tử...

Incoming search terms:

  • nhạc bà bầu
  • nhac babau